امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سینه زنی شور ویژۀ «یوم الله نه دی» به نفس سید رضا نریمانی

سینه زنی شور ویژۀ «یوم الله نه دی» به نفس سید رضا نریمانی

دلواپسیم ، برای کاظمین و سامرا
دلواپسیم ، برای حریم مرتضی
دلواپسیم ، برای دمشق و کربلا
دلواپسیم ...
 
ما تیر زهراییم ، در چله میمانیم
در جنگ با اعدا ، چون تیر بُرّانیم
 
ما تجربه کردیم ، این قتل و غارت را
با نیزه پر کردیم ، چشم خیانت را
 
در فکه و اروند ، خون پای حق دادیم
از نسل سلمان و ، از حیدرآبادیم
 
پر شد تمام عالم ، از خون و ناله و آه
وقت ظهور عدل است ، أینَ بقیةالله
 
« أیْنَ بَقِیّةَالله ، أیْنَ بَقِیّةَالله »
 
دلواپسیم ، برا دین و اعتقادمون
دلواپسیم ، برا حفظ اتحادمون
دلواپسیم ، برا مقصد جهادمون
دلواپسیم ...
 
سگهای ابن‌سعد ، امروز اگر جمع‌اند
شیران زهرا از ، آنها نمی‌ترسند
 
گر لکه‌ای افتد ، بر صحن اربابی
صدپاره می‌گردد ، حلقوم وهابی
 
چیزی نمانده تا ، با ذکر یاحیدر
بنیان اسرائیل ، ویران شود یک‌سر
 
هرجا تشیعی هست ، آنجا شده کمین‌گاه
دنیا پر از یزید است ، أیْنَ بَقِیّةَالله
 
« أیْنَ بَقِیّةَالله ، أیْنَ بَقِیّةَالله »
 
دلواپسیم، برا نشر این پیاممون
دلواپسیم، برا غربت اماممون
دلواپسیم، برا رهبر قیاممون
دلواپسیم...
 
امروز اگر آید ، صدها امان‌نامه
پیمان نمی‌بندیم ، با شمر خودکامه
 
ما وارث خونِ ، سرخ شهیدانیم
تا خون به رگ داریم ، در صحنه میمانیم
 
پس کو حقوق انسان ، ای ظالمان گمراه
کشته شد آدمیت ، أیْنَ بَقِیّةَالله
 
« أیْنَ بَقِیّةَالله ، أیْنَ بَقِیّةَالله »
 
دلواپسیم ، ز سؤال بی‌جوابمون
دلواپسیم ، ما برای انقلابمون
دلواپسیم ، برا غیرت و حجابمون
دلواپسیم ...
 
ای خواهر دینی ، با چادر عفت
آتش بزن بر آن ، فرهنگ بی‌غیرت
 
بهر شهادت ما ، مشتاق و دلتنگیم
تا جان به تن داریم ، با فتنه می‌جنگیم
 
دارد سرود غربت ، چشمان مانده بر راه
بُت‌خانه شد زمانه ، أیْنَ بَقِیّةَالله
 
« أیْنَ بَقِیّةَالله ، أیْنَ بَقِیّةَالله »