حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

مناجات با امام زمان و شهادت حضرت زهرا س با نوای حاج حسن شالبافان_97

مناجات با امام زمان و شهادت حضرت زهرا س با نوای حاج حسن شالبافان_97

صاحب عزایِ مادر ، یا اَیُها المُنتظر

بگو کدوم جمعه پس ، میرسه از تو خبر؟

شده یه رازِ جانکاه ، همین سوالِ کوتاه

ندبه چقدر بپرسه أَیْنَ بَقِیَّةُ اللَّهِ  ..

نگاه نکن که روسیام

نگاه بکن به حاجتام

دیگه فقط تو رو میخوام ..

«غریب آقام .. غریب آقام ..»

_______

کجایی آقا  دلا قرینِ آهِ ،  زندگیا تباهِ

اصلاً ما هیچی آقا ، فاطمه چشم براهِ

روضۀ این شهیده ، اَمونمُ بریده

روضه خوانا میخونن ، رنگِ حسن پریده

مقتل بخوان یابن الحسن

جلو چشه خبر شکن

مادرِمونُ میزدن ..

«غریب آقام .. غریب آقام ..»

_______

کارِ یه عده نوکر ، گریه و آه و ناله ست

روضۀ امشبِ ما ، روضه یک سه ساله ست

روضه بخوان یابن الحسن

بگو که شامیا بَدَن

دختر سه ساله رو زدن ..

*چند وقتی بود امام صادق علیه السلام دید یکی از شاگردانُ از دوستانشون بینِ جمع نیست ،

سراغشُ گرفت حضرت .. (یعنی میشه یه روزی ام امام زمانم سراغِ ما رو بگیره ؟..)

گفتن آقا ، خدا بهش اولاد داده ..

بعد از چند روز  اومد خدمتِ حضرت ، آقا فرمود شنیدم اولاد دار شدی؟!

عرض کرد بله یابن رسول الله . حضرت فرمود پسر هست یا دختر ؟!

یه نگاه کرد گفت آقا خدا بهم یه دختری عنایت کرده .

حضرت فرمود اسمشُ جی گذاشتی ؟! گفت آقا با اجازۀ شما اسمشُ گذاشتم فاطمه ...

تا گفت فاطمه دید حضرت آروم آروم داره گریه می کنه ..

آقاجان اگه اشتباه کردم منو ببخشید ، آقا فرمودن نه بهترین کارُ انجام دادی ..

اسمی قشنگتر و بالاتر از نامِ مادرم زهرا نیست ..

اما فقط همینُ بهت بگم حالا که اسمشُ گذاشتی فاطمه مبادا سرش داد بزنی ..

(بگم؟! ..) حالا که اسمشُ گذاشتی فاطمه نکنه یه موقع دست به روش بلند کنی ...*

وای مادرم .. مادرم .. مادرم ..