حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

سینه زنی شهادت حضرت زهرا س با نوایِ کربلایی محمد حسین حدادیان_97

سینه زنی شهادت حضرت زهرا س با نوایِ کربلایی محمد حسین حدادیان_97

اول فداییِ راهِ ولایت
بین دیوار و در شد این جنایت
 
شد کشته زهرا ، اُم ابیها
یا صاحب الزمان آجرک الله
 
شمعِ بزم علی ، گردیده خاموش
طفلان از ماتمش ، هستند سیه پوش
 
از ظلم اعدا ، شد کشته زهرا
یا صاحب الزمان آجرک الله
 
مرتضی مشکل گشایِ ما سواست
فاطمه مشکل گشایِ مرتضاست
 
روزِ محشر کار ما با فاطمه ست
نقشِ پیشانیِ ما یا فاطمه ست
__________________
شیرِ این صحرایم
تشنه در دریایم
 
گرچه در موجِ خطر
زهرایم خوانده پسر
 
من عبد فاطمه ام من عبد الزهرایم
 
ای علمدار سپه کوه علمت
علمت کو و دو دستِ قلمت
 
بشریت به تو گوید تحسین
آفرین ای پسر اُم بنین
 
ای به خون خفته کنون در بر من
داده پیغام تو را دخترِ من
 
گر نشد آب میسر گردد
گو عمویم به حرم برگردد
 
حال برگو چه بگویم به جواب
گر ببیند نه عمو هست نه آب
 
عمری سید و سرور خواندی
چه شد این بار برادر خواندی
 
مادرت فاطمه آمد به برم
یاری ام کرد و صدا زد پسرم