امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سینه زنی شهادت حضرت زهراس با نوایِ کربلایی سید مهدی حسینی

سینه زنی شهادت حضرت زهراس با نوایِ کربلایی سید مهدی حسینی

خانومِ خونه ی علی
بانویِ باوفا سلام
 
دعا کن برام  برا بچه هام
الهی فدایِ دعاهایِ نابت
دعا کن که مردم  بفهمن کی هستی
که الگو شه بینِ زنامون حجابت
 
بیا تو قنوتت  واسه نسلِ سلیمان
دعا کن برایِ جوونایِ ایران
 
هم شورِ عشقُ عاشقیت
هم شورُ حالِ بندگیت
کاش الگویِ مردم بشه
سبکِ شروعِ زندگیت
 
تو ساده گرفتی  که مردم ببینن
مهم اینه که زندگی رو شروع کرد
زلالِ نگاهت  همین رسمُ و راهت
نگاهم رو به زندگی زیرُ و رو کرد
 
دعا کن که خانوم  به دنیا نبازم
میخوام زندگیمُ مثه تو بسازم
 
بیا تو قنوتت  واسه نسلِ سلیمان
دعا کن برایِ جوونایِ ایران
 
یه زندگی راحتُ  ریختی پایِ رفاقتُ
تا یاد بگیرن شیعه ها دفاعِ از ولایتُ
 
یه کاری تو کردی  که دنیا بفهمه
به غیر از علی حرفِ دیگه نداری
شده زندگیتم میدی تا یه لحظه
ولیِ زمانت رو تنها نزاری ..
 
دعا میکنم که دعا مادرم شه
سرِ من فدایِ سرِ رهبرم شه
 
بیا تو قنوتت  واسه نسلِ سلیمان
دعا کن برایِ جوونایِ ایران