امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

توسل به حضرت زهرا سلام الله با نوایِ حاج سید مهدی میرداماد_97

توسل به حضرت زهرا سلام الله با نوایِ حاج سید مهدی میرداماد_97

ای كه میگی به روضه خون

روضه ات رو اینجوری نخون

منم میگم با دلِ خون

خدا كنه دروغ باشه

میگن كه گوشواره شكست

میگن روی زمین نشست

مونده هنوز جایِ یه دست

خدا كنه دروغ باشه

به زخم تو نمک زدن

به خاطر فدک زدن

مادرمُ کتک زدن

خدا كنه دروغ باشه

دنیا به ما وفا نکرد

دردامونُ دوا نکرد

قنفذ چرا حیا نکرد

خدا كنه دروغ باشه

جاریِ اشکش مثه رود

بینِ در و آتیش و دود

گناهِ محسنش چی بود

خدا كنه دروغ باشه

تو کوچه هایِ بی سپر

تنها میونِ رهگذر

چهل نفر به یک نفر

خدا كنه دروغ باشه

*از اینجا وصل شیم علقمه، از اونجا روضه بخونم،

علقمه هم همین اتفاق افتاد،چهل نفر نه،چهار هزار نفر به یک نفر،

اما اون یک نفر عباس بود،اون یک نفر پسرِ امیرالمؤمنین بود،

چهارهزار نفر رو کنده ی زانو همه هدف گرفتن عباس رو،

الله اکبر،اول دست هارو قطع کردن،وقتی بازوش رو زدن،

ابی عبدالله داشت رجز میخوند،تا این اتفاق افتاد،ابی عبدالله،

از اون ورِ میدان صدا زد: " اَنَا بنُ فاطِمه" یعنی عباس یادت نره،

بازوی مادرِ من رو هم تو کوچه ها زدن...

تو مَردی،تو پهلوانی،تو عباسی،اما مادرِ من یک زنِ هجده ساله...

مگه دستش چقدر توان داشت،چهل نفر دورش حلقه بزنن....

امام باقر فرمود: سبب شهادت مادرِ ما همون ضربه های غلاف بود...یه جوری زد...

علی بهانه شد و ضربه خورد بازویت

دری شکست در آن دَم، فتاد بر رویت

شرار آتش ظلم زمان زبانه کشید

رسید آتشِ نمرودیان به گیسویت

جراحتی است به روی پرت از آن ایام

نشانه ای ز ملاقات میخ و پهلویت

هوا ز جور مخاف چو قیرگون گردید

نشست سایه ی دستی سیاه بر رویت

#شاعر وحید محمدی

*مدینه با غلاف زدن،کربلا هر کی هرچی داشت دور حسینش حلقه زد،

" فرقةٌ بالسیوفِ وفرقةٌ بالرماحِ وفرقةٌ بالحجارةِ"

امام باقر فرمود:جدِّ مارو به پنج وسیله کشتن،یه عده شمشیر زدن،یه عده تیرزدن،یه عده نیزه زدن،یه عده سنگ زدن....

{ اما این آخری رو تا قیامت نمیشه باورش کرد...خیلی باورش سخته}

امام باقر می فرمایند:" وفرقةٌ بالخَشَبِ والعصا؛" پیرمردها با چوب و عصا میزدن...

بگو:حسین....