امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

اشعار شهید سردار حاج قاسم سلیمانی با نوایِ حاج سعید حدادیان

اشعار شهید سردار حاج قاسم سلیمانی با نوایِ حاج سعید حدادیان

ما از تبار آب و آفتابیم
امواج اقیانوس انقلابیم
 
خورشید را همواره در رکابیم
دلدادگان عترت و کتابیم
 
نهر زمین و نور آسمانیم
دلدادگان صاحب الزمانیم
 
تو وعده دیرینه خدایی
اوج بشارت های انبیایی
 
مولای عزت بخش اولیایی
فرزند مکه زاده منایی
 
یابن الحسن تعجیل کن خدا را
دریاب اینک مکه و منا را
 
شام و یمن لبنان عراق و ایران
باشد همیشه بیشه زار شیران
 
مردان زنان و کودکان و پیران
شوریدگان دلدادگان دلیران
 
از نهضت موعودشان نشان اند
آیات سرخ آخر الزمان اند
 
ما روشنی از مِهر و ماه زینب
از پرتو نور نگاه زینب
 
سردار های ما سپاه زینب
عالم سراسر بارگاه زینب
 
با قدرت ما خصم آشنا نیست
قاسم سلیمانی یکی دو تا نیست
 
شاعر: سعید حدادیان