امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

سینه زنی شهید سردارحاج قاسم سلیمانی با نوای حاج محمود کریمی

سینه زنی شهید سردارحاج قاسم سلیمانی با نوای حاج محمود کریمی

وای...شهیدِ بی سر اومد
 وای...لاله ی پر پر اومد
وای تنش شبیهِ جسمِ علیِ اکبر اومد
عجب مُحرمی شد امسال
 شهیدِ بی سَرَم برگشته
بیایید بریم به استقبالش
 مُدافعِ حرم برگشته
مثلِ علی اکبرِ رو خاک صحرا
فَقَطَعُوهُ بسُیوف، اِرباً اِربا
________
عجب مُحرمی شد امسال
 شهیدِ بی سَرَم برگشته
بیایید بریم به استقبالش
 مُدافعِ حرم برگشته
تو...به آرزوت رسیدی
 تو...امام حسینُ رو دیدی
وای...به سِیِّدِ شَهیدا
 تو اَشبَهُ شَّهیدی
تو روضه ی مُجَسَّم هستی
 یه مملکت شده بی تابت
داری میری سلامِ مارو
 ببر به مَحضرِ اربابت
________
چقدر به حالِ تو همه حسرت خوردیم
تویی که زنده هستی و ماها مُردیم
عجب مُحرمی شد امسال
 شهیدِ بی سَرَم برگشته
بیایید بریم به استقبالش
 مُدافعِ حرم برگشته
وای...غمت غمِ وطن شد
 وای...سَرِ تو بی بدن شد
آه...خدارو شکر عزیزم
 که پیکرت کفن شد
یه قطره از غَمِ اَربابُ
تو دیدی حالِ ما این حالِ
هزار و نهصدُ پنجاه زخم
 رو پیکرش تویِ گودالِ
همین یه جمله کافیِ، ای داد، ای داد
که زینتِ دوشِ نبی، رو خاک افتاد
ای کشته ی فتاده به هامون
 حسینِ من،حسینِ من
ای صیدِ دست و پا زده در خون
 حسینِ من،حسینِ من