حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

سینه زنی شهادت حضرت زهرا س با نوایِ کربلایی محمد حسین حدادیان-97

سینه زنی شهادت حضرت زهرا س با نوایِ کربلایی محمد حسین حدادیان-97

زهرا ، ببین بغض گرفته گلومُ
برگرد ، که دوریت سفید کرده مومُ
 
برگرد ، که خونه بی تو دلگیره
برگرد ، که حیدر بی تو میمیره
برگرد ، حسن بهونه میگیره
 
حالا که من پر از غم و دردم
من دور تابوت تو میگیردم
برگرد ببین درُ عوض کردم
 
با رفتنِ تو دل بی شکیبه
برگرد عزیزم حیدر غریبه
حیدر غریبه حیدر غریبه
 
فصلِ بهاره ، چرا تو خزونی
برگرد عزیزم ، تو خیلی جونی
 
جای تو نیست میونِ این تابوت
برگرد ایشاالله خوب میشه پهلوت
کشته منو زخم رویِ ابروت
 
از من نگیر نگاهِ کم سوتُ
با من نگفتی دردِ پهلوتُ
حق داشتی پوشوندی ازم روتُ
 
با رفتنِ تو دل بی شکیبه
برگرد عزیزم حیدر غریبه
__________________
دنبال جنازه با دلی چاک
هر چند دقم فتاد بر خاک
 
یک دست به سوی حی منان
دست دگرش به دوشِ سلمان
 
میریخت سرشک بر عزارش
میگفت علی به قبر یارش
 
که ای قبر امید حیدر هست این
پاکیزه گلِ پیمبر است این
 
حالا که تو گشته ای مزارش
ای قبر دگر نده فشارش
 
او صدمۀ بی شمار دیده
او در پسِ در فشار دیده