حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

سینه زنی شهادت حضرت زهرا س با نوای سید رضا نریمانی _97

سینه زنی شهادت حضرت زهرا س با نوای سید رضا نریمانی _97

فاطمیه فصل غربت علیِ
فصلِ بیعتِ دوباره با ولیِ
 
فاطمیه راه عشقِ ، بیراهه نرو و برگرد
هرجا تو مهلکه بودیم ، فاطمیه زنده‌مون کرد
 
فاطمیه یادمون داد ، راه و رسم استقامت
فاطمیه یعنی باشیم ، سپرِ جونِ ولایت
 
فاطمیه یعنی باید دل بکنی تو از همه
بمونی پایِ انقلاب مردونه مثلِ فاطمه
 
رمز نجات شیعه‌ها ، ذکرِ قشنگ فاطمه
ترانۀ رو لب ما ، ذکر قشنگ فاطمه
 
«یافاطمه یافاطمه ، یافاطمه یافاطمه»
 
ایستادی تا پای جون پای امامت
چه قیامتی به پا شد از قیامت
 
مادرم به پشت در رفت ، که نگن علی غریبه
که نذاره توی خونه‌ش ، وا بشه پای غریبه
 
مادرم محسنشُ داد ، برایِ حفظ ولایت 
واسه در سینه سپر کرد ، برای اصل امامت 
 
فاطمیه یعنی باید واسه ولایت بمیریم
چه حیف شیعه باشیم و غیرِ شهادت بمیریم
 
رمز نجات شیعه‌ها ، ذکر قشنگ فاطمه
ترانه‌ی رو لب ما ، ذکر قشنگ فاطمه
 
«یافاطمه یافاطمه ، یافاطمه یافاطمه»
 
نَه چهل ساله که نهضت شده برپا
که هزار و چهارصد و چهل ساله زهرا
 
تو مدینه پشت اون در ، نهضتُ بنا میذاره
انقلابی که شروع کرد ، هنوزم ادامه داره
 
چیزی که نجاتمون داد ، ذکر ناب فاطمه بود 
انقلاب ما یه درس از ، انقلاب فاطمه بود
 
شور قیام بی‌بی جون ، تو رگ شیعه جاری شد 
به لطف ذکر فاطمه زمستونم بهاری شد 
 
رمز نجات شیعه‌ها ، ذکر قشنگ فاطمه
ترانۀ رو لب ما ، ذکر قشنگ فاطمه 
 
 
«یافاطمه یافاطمه ، یافاطمه یافاطمه