امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

قسمت اول مناجات با امام زمان (عج) و توسل به حضرت اُم البنین به نفس حاج محمدرضا طاهری

قسمت اول مناجات با امام زمان (عج) و توسل به حضرت اُم البنین به نفس حاج محمدرضا طاهری

آهم چرا از سوزِ هجرت آتشین نیست قلبم چرا چون قبل از دوری غمین نیست

تو نیستی من بی خیالِ بودن تو بی عارم و از ننگ، داغی بر جبین نیست

من را همیشه در بدی می بینی اما دیگر شرارِ قهرت آقا، در کمین نیست

حق می دهم از من تو برداری نظر را می دانم از لطفِ تو سهمم بیش از این نیست

آنقدر که غیر از تو را با چشم دیدم چشمم دگر با گریه در روضه قرین نیست

دیگر ندارم انتظارِ دیدنت را تقدیرِ این آلوده دامن، اینچنین نیست

تنها مسیری که نجاتِ من در آن است جز کربلایِ روزهایِ اربعین نیست

روضه بخوانم، مادری جانسوز می گفت بعد از حسین، ام البنین ، ام البنین نیست