امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

هم خوانیِ حاج میثم مطیعی و حاج سعید حدادیان

هم خوانیِ حاج میثم مطیعی و حاج سعید حدادیان

همچنان بر شانه‌ها، می آیند می آیند، یاران ما تا گره با دستِ خود، بگشایند بگشایند، از جان ما

تو هم ، آب و جارو کن دل را به اشک ، قدری خوشبو کن دل را ببین این یوسف ها را شهیدانِ مولا را بگو یازهرا یازهرا ..

می خوانیم حسین جان ، در اقتدا به این شهیدان تورا دوباره با دل و جان ، تورا دوباره با دل و جان ____________

مادرانِ منتظر می گریند می گریند، با کاروان بوی سیب و پرچمُ ، تابوت و تابوتُ ، اشکِ روان

ببین ، مادرها همچون لیلا همه ، بر لب دارند این نجوا اگر این استخوان ها رسید از آن جوان ها چه غم نذر تو یا زهرا ..

در راهت یازهرا ، حدیث دلهای شکیبا حماسۀ‌ام وهب‌ها ، نمی رود زِ خاطر ما

می خوانیم حسین جان ، در اقتدا به این شهیدان تورا دوباره با دل و جان ، تورا دوباره با دل و جان ____________

ای شهادت بی تو من، می میرم می میرم، کی می رسی کی در آغوشم تو را، می گیرم می گیرم، کی می رسی

«ای مرگ ای از دستِ من عمری فراری آخر تو در آغوشِ من جان می سپاری من در جوانی خویش را در خویش کُشتم آن مرگِ پیش از مرگ یعنی رستگاری باید برایِ مرگ جشنی دستُ و پا کرد روزِ وصال ما چه جایِ سوگواری خاکسترم را باد سمتِ رودها برد دریا شدم دیگر چه غم از بی مزاری عالم سراپا شاهدِ عشقِ من و توست این شمع این پروانه این گل این قناری»

ای شهادت بی تو من، می میرم می میرم، کی می رسی کی در آغوشم تو را، می گیرم می گیرم، کی می رسی

ببین ، از یارانم جاماندم ببین ، سرگرم دنیا ماندم مرا دریاب ای زیبا که با لبخندِ مولا دهم چون یاران جانم را ..

می ترسم حسین جان ، که عافیت کند اسیرم پَرِ عبای تو نگیرم ، تو را نبیم و بمیرم

می خوانیم حسین جان ، در اقتدا به این شهیدان تورا دوباره با دل و جان ، تورا دوباره با دل و جان

شاعر: میلاد عرفان پور نغمه پرداز: مصطفی منتظری