امروز یکشنبه 06 آذر 1401

نمایش جزئیات

کوثر(شعر در مدح حضرت زهرا(س))

کوثر(شعر در مدح حضرت زهرا(س))

بر عالمیان رحمت رحمان، زهراست      در هر دو جهان سرور نِسوان، زهراست

نوری که دهد شاخه طوبی، اوست      کوثر که خدا گفته به قــــــرآن، زهراست

                                                                                             <حسان>