امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

بحر عصمت (اشعار در مدح حضرت زهرا(س))

بحر عصمت (اشعار در مدح حضرت زهرا(س))

بر افلاک حقایق زهرۀ حِلم وحیا زهرا

به بحر عصمت حق ، گوهر صدق و صفا زهرا

یگانه بانوی دین ،فخر نسوان بنی آدم

فروزان شمع بزم محفل آل عبا زهرا

بتول طاهره خیرالنسا انسیۀ حوراء

مهین اُمُّ الائمه ،بنت خیر الانبیا زهرا

غمام1فضل و کوه حلم و بحر علم ودانائی

سپهر عقل را بدر الدُّجی ، شمس الضحی زهرا

زکیّه بضعۀ ختم رسل ،صدیقه مطلق

خیبر سرّ " ما اوحی " بامر مصطفی زهرا

غرض در خلقت زن بود حق را در وجود

 و گرنه بود در رتبت ، نبوّت را سزا زهرا

گمان و وهم حیران است از وصف جلال او

چو مستغناست از هر وصف و هر مدح و ثنا زهرا