امروز یکشنبه 02 مهر 1402

نمایش جزئیات

جلوه گاه عصمت (اشعار در مدح حضرت زهرا(س))

جلوه گاه عصمت (اشعار در مدح حضرت زهرا(س))

جلوه گاه عصمت و معیار ایمان فاطمه                       روح و جان مصطفی محبوب جانان فاطمه

مظهر اوصاف ذات کردگار ذو الجلال                               در رضای و در غضب مرآت یزدان فاطمه

احمد مختار آمد عطا از کردگار                                       هست او را کوثر و خیر فراوان فاطمه

طاهره ،روح و زکیه، نام او باشد بتول                          حانیه ، صدیقه ، عذرا ، مهرتابان  فاطمه

راضیه هم بر قضا وبر رضای  کبریا                              زین سبب مرضیه باشد نزد جانان فاطمه

نوریه ، منصوره ، حورا ، مریم کبری بود                             سیده ، محدثه ، مام امامان فاطمه

نور زهرا می درخشید به هنگام نماز                          عرشیان را اختر و شمس فروزان فاطمه

مریم وآسیه فخر بانوان عالمند                                لیک آن دو چون قمر خورشید تابان فاطمه

اُسوه صر و شهامت ، عزت و آزادگی                             هم مجاهد در ره اسلام و قرآن فاطمه

با خدیجه گفتگوقبل از ولادت می نمود                    مام را هم مونس و هم نور چشمان فاطمه

گر نبودی مرتضی کفوی برای او نَبُد                              یاور و هم رزم آن یعسوب ایمان فاطمه

گفت پیغمبر فدای او بود بابای او                              پاره تن مصطفی را ، روح و ریحان فاطمه

در بر معبود یکتا آن دُر نیکو سرشت                       روح پاکش خاشع و هم جسم لرزان فاطمه

پارسا و زاهد آن ذرّیه خیرالبشر                                        مقتدا بر زاهدان و پارسایان فاطمه

مستمدان را بُدی او دلنواز غمگسار                          در قیامت هست شافع  بر محبّان فاطمه

رخت نو پوشید اورا مصطفی بهر زفاف                              داد آن را در ره حق ، بینوایان فاطمه

زیوری کان هدیه از دخت گرام حمزه بود                    کرد انفاق ،اُسوه نیکی و احسان فاطمه

در سخن گفتن چو پیغمبر نبودی جزبتول                         در فضایل وارث ختم رسولان فاطمه

مهر افزون داشت او بر همسر خود مرتضی                     یاور آن شهسوار دین و ایمان فاطمه

بهترین وصف زنان حفظ حجاب و عفت است                     باشد این گفته های جاودان فاطمه

در حیا و شرم بودی بی نظیر آن پاکدل                    از علی هم رنج ها می کرد پنهان فاطمه

خطبه ی غرّای زهرا بر کمال او گواه                                 آسمان معرفت  را ماه تابان فاطمه

آفرینش جملگی صنع خدای قادر است                            غایت آن طاعت حق در بیان فاطمه

جمله ی توحید را تأویل نبود جز خلوص                     هست  تأول خلوص و متن ایمان فاطمه

نور قرآن ساطع و شرع خدا را ناطق است                  پیروان را می رساند تا به رضوان فاطمه

بوسه بر دستش پیمبر زد زروی احترام                  نزد او محبوب تر از جمله ی  خوبان فاطمه

حب قربیذر کلام الله مزد بعثت است                           مورد بغض و جفای ناسپاسان فاطمه

آه از بیداد ها و ظلم ها بی شمار                            دید بعد از مرگ پیغمبر به دوران فاطمه

صورت زهرا کبود از سیلی ناپاک شد                چهره از همسر همی می کرد پنهان فاطمه

محسنش مقتول و پهلویش ز ضرب در شکست                 درمیان آن در و دیوار نالان فاطمه

در جوانی دیده از دنیای فانی بست او                شد شهید اندر ره معشوق و جانان فاطمه

عاشقا گر حب زهرای بتولت بر دلست                        پیروی کن از مرام فخر نسوان فاطمه