امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

مرحبا مرحبا (شعر در مدح حضرت زهرا(س))

مرحبا مرحبا (شعر در مدح حضرت زهرا(س))

مرحبا  مرحبا – آفرین آفرین

فرخنده میلاد زهرای اطهر است                   روح وجان و دل قلب پیغمبر است

گوئید ای مسلمین با صوتی دلنشین

 مرحبا  مرحبا – آفرین آفرین

خانه مصطفی نو باران شده                                   نور فروزان حق نمایان شده

او بود زاده طاها و یاسین

مرحبا  مرحبا – آفرین آفرین

خلقت فاطمه ،گر دو جهان نبود                   اثری از احمد و شاه مردان نبود

امّ ابیهایش خوانده سلطان دین

مرحبا  مرحبا – آفرین آفرین

آمد آن نو گل گلزار احمدی                          شاخه ای از گل سرخ محمدی

آمد محبوبه حق رب العالمین

مرحبا  مرحبا – آفرین آفرین