امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

کوثر قرآن (شعر در مدح حضرت زهرا(س))

کوثر قرآن (شعر در مدح حضرت زهرا(س))

ای خدیجه کبری سرّ اکبر آوردی                   دختری پدر پرور بر پیمبر آوردی

هل اتی قمر یاسین قدر و کوثر آوردی                        جان احمد آوردی ، کفو حیدر آوردی

هرچه وصف او گویم باز برتر آوردی

در جلال او ماتند عارفان ربّانی

ذات اقدس حق را کوثر است این دختر          خاتم النبین را دختراست این دختر

مرد هر دوعالم  را همسر است این دختر       یازده مسیحا را مادر است این دختر

آسمان عصمت را اختر است این دختر

در حجاب قدوسی با جلال نورانی

در کمال یاسینی ، در جلال طاهائی             در سپهر منصوره ،در بهشت حورائی

اعتبار قرآنی ، افتخار بابائی                                    تو تمام توحیدی ، تو بتول عذرائی

کفو حیدر کرار ، لیک کفو یکتائی

کعبه دل عالم خانه گلین تو                                    آسمانیان دارند سجده بر زمین تو

بوسه گاه تو پیمبر صورت و جبین تو             علم اوّل و آخر نقشی از نگین تو

نی عجب اگر بخشی مهررا  سلیمانی

تو بهشت و ساداتند لاله های رعنایت                      صد هزار طوبی خ پیش قد و بالایت

کعبه رسول الله حُسن عالم آرایت                ملک ناتمام دل غرق در تجلایّت

جام کوچکی کوثر از یم تولایت

شیعیان به محشر نیست از شراب روحانی