امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

رباعیات (شعر در مدح حضرت زهرا(س))

رباعیات (شعر در مدح حضرت زهرا(س))

براحمد و بر کوثر قرآن صلوات                                 بر طلعت محبوبه ی یزدان صلوات

بر روح مطهر امام و شهدا                                        بر فاطمه مادر شهیدان صلوات

***                                                                      

ما چشم عطا به لطف سر مد  داریم                        هر چند گناه و جرم بی حد داریم

شاید نشود نصیب دوزخ تن ما                                 چون دوستی آل محمّد داریم

***

امشب که شب ولادت فاطمه است                           چشم همه بر عنایت فاطمه است

هم آمده روز مادر و هفته زن                                   هم عید امام و حضرت زهرا داریم

***

ذات ازلی که فیض سرمد می داد                            دسته گل یاس دست احمد م داد

آن شب که خدیجه فاطمه می آورد                           حق آینه ی خود به محمد می داد

***

روز میلاد یگانه دختر پیغمبر است                حضرت صدیقه کبری شفیع محشر آمده است

روز مادر مردم ارگویند باشد بی سند                        با سند سادات راامروزروز مادر است

***

ای بقیع ای حریم سوته دلان                                               جان به قربان اشک زوّارت

آرزو دارم ای بقیع امسال                                                    سر گذارم به روی دیوارت

***

احمد که به جمله انبیاء خاتمه است                                   برعرش خدا وجود او قائمه است

با این که بود فخر دو عالم اما                                        فخریه کند که دخترش فاطمه است