امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

انسیه خوش آمدی

انسیه خوش آمدی

انسیه خوش آمدی

حوریه خوش آمدی

فاطمه اقتدار من

نوکریش افتخار من

نام او گشته از ازل

مایه اعتبار من

گل حیدر فاطمه جان

یا فاطمه یا فاطمه جان

یا حضرت زهرا

بر دو عالم شور اومده

یا نور علی نور اومده

یا ام ابیها

خنده بر لبهای نبی

شد غرق شعف قلب علی

یا ام ابیها

ای بانوی بی حرم

نذر تو دل وسرم

ای خداوند مهربان

روح و جان مرا بگیر

ولی عالی محبت

مادررو از دلم نگیر

گل حیدر فاطمه جان

یا فاطمه یا فاطمه جان

یا حضرت زهرا

سوره کوثر اومده

بر عالمی مادر اومده

یا ام ابیها

دل من در زمزمه است

ذکر لب من فاطمه است

یا ام ابیها

شد چراغون عرش برین

مکه شرف کل زمین

یا ام ابیها

شور و شادی همهمه شد

دل مست می فاطمه شد

یا ام ابیها

مادر جان نما نگاه

بر این عبد رو سیاه

عمریه نوکرم ولی

کربلا رو ندیده ام

در خیالم یه بوسه از

قبر شش گوشه چیده ام

گل حیدر فاطمه جان

یا فاطمه یا فاطمه جان

یا حضرت زهرا

کربلا دیوانه شدم

از عشق تو بی خانه شدم

رویای دلایی

تا ابد بیمار توأم

من طالب دیدار توأم

تو کعبه مایی

کربلا ثنای عشق

مرقد خدای عشق

بار الها کرم نما

جان مولا و فاطمه

کن نصیب دیوونه ها

صحن سلطان علقمه