حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

عشقه عشقه عشقه

عشقه عشقه عشقه

عشقه عشقه عشقه

تو آسمون هوای

عشقه عشقه عشقه

تو سینه رد پای

عشقه عشقه عشقه

بهار عاشق های عشق

بارون بارون بارون

دوباره باز صدای

بارون بارون بارون

صدای خنده های

بارون بارون بارون

میاد از اوج آسمون

نوره نوره شب طراوته

نوره نوره فلک گذر گه عبور

نوره نوره تا بی کرانه های نور

ماه ماه ستاره ای که توی راهه

ماه شهاب این شب سیاهه

ماه که تاریکی بشه تباه

دل من که روشنه

تو گرمیه سرودنه

سرود سرخ بودنه

تو حالتی شبیه پر گشودنه

پی نشونه هر دری رو میزنه

برای محضر مسافر سحر

تو حسرت رسیدنه

عشقه عشقه تو آسمون هوای

عشقه عشقه تو سینه رد پای

عشقه عشقه بهار عاشق های عشق

بارون بارون دوباره باز صدای

بارون بارون صدای خنده های

بارون بارون میاد از اوج آسمون

رازه رازه تو قلب هر کی دل می بازه

رازه تبی که بین این نمازه

رازه تو شوق این شب دراز

آبه آبه طلوع جلوه های نابه

آبه تو پرده ای که از حجابه

آبه می باره گل مثل شهاب

شراب عشق باهر عشق

تو دست بی قرار عشق

تو چشم های خمار عشق

تو سینه های خسته ریشه داره عشق

کنار لحظه های انتظار عشق

قدم می ذاره روی عاشقونه ها

میون سبزه زار عشق

عشقه عشقه تو آسمون هوای

عشقه عشقه تو سینه رد پای

عشقه عشقه بهار عاشق های عشق

بارون بارون دوباره باز صدای

بارون بارون صدای خنده های

بارون بارون میاد از اوج آسمون

یاسه یاسه گلی که معنیه بهاره

یاسه شب ها از آسمون میباره

یاسه تموم میشه این انتظار

مادر مادر خرایم از شراب کوثر

مادر یه روز برات می میرم آخر

مادر فدا میشم با چشم تر

عشقه عشقه تو آسمون هوای

عشقه عشقه تو سینه رد پای

عشقه عشقه بهار عاشق های عشق

بارون بارون دوباره باز صدای

بارون بارون صدای خنده های

بارون بارون میاد از اوج آسمون