امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

افضل زن ها (شعر در مدح حضرت زهرا(س))

افضل زن ها (شعر در مدح حضرت زهرا(س))

ای در دو جهان افضل زن ها، زهرا               بـــــــــــــهتر بود از مریم عذرا، زهرا

او مــــــــــــــادر یک مسیح باشد اما          تــــــــــــــــو مادر یازده مسیحا، زهرا