امروز چهار شنبه 19 بهمن 1401

نمایش جزئیات

عطر خوشبو

عطر خوشبو

سبک: آی عاشقا ...

آی  آدما  (2)   بوی   گل   یاس   می رسه

از مدینه عطر خوش مادر عباس می رسه

(خوش آمدی، خوش آمدی، یا فاطمه یا فاطمه) (2)

فرشته ها (2)  آینه و شمعدون بیارید

مهمونی تولده، گل و گلابدون بیارید

(خوش آمدی، خوش آمدی، یا فاطمه یا فاطمه) (2)

جار بزنید تو آسمون دیگه نبی بابا شده

چشم حسودا کور بشه، صاحب هل آتی شده

(خوش آمدی، خوش آمدی، یا فاطمه یا فاطمه) (2)

از روزی که شناختمش با کسی کاری ندارم

خوب می دونم که من دیگه غیر او یاری ندارم

(خوش آمدی، خوش آمدی، یا فاطمه یا فاطمه) (2)

تا که به خود آمده ام شدم گدای فاطمه

این  شده  آرزوی  من،  بشم  فدای  فاطمه

(خوش آمدی، خوش آمدی، یا فاطمه یا فاطمه) (2)