امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

میلاد کوثر و روز زن

میلاد کوثر و روز زن

سبک: (شبیه) بیا یا بن الحسن دورت بگردم ...  و ساده خونی

عطر   سرشت   محمد   مبارک

بوی    بهشت     محمد    مبارک

قرآن قلب مصطفی را سوره آمد

از  آسمانها بر زمین منصوره آمد

برخیزید، گل ریزید، فاطمه آمد فاطمه آمد

مژده  که  کوثر به احمد عطا شد

مرآت    حق    بر    محمد    عطا    شد

محبوبه ذات خدای اکبر است این

سر تا به پا، پا تا به سر پیغمبر است این

برخیزید، گل ریزید، فاطمه آمد فاطمه آمد

جانان   جان   نخستین   آمد  خوش  آمد

حورای اعلا علیین آمد خوش آمد

این لیلة القدر علی و الشمس و طاهاست

ام  ابیها  فاطمه  روحی فداهاست

برخیزید، گل ریزید، فاطمه آمد فاطمه آمد

دلها   به  یاد   زهرا  و   خمینی ست

عید   میلاد  زهرا   و  خمینی  است

دامان هستی سر به س گردیده گلشن

ای رهبر محبوب ما چشم تو روشن

برخیزید، گل ریزید، فاطمه آمد فاطمه آمد

تابیده   انوار   خدا   نور علی نور

بر رهبر ما و بر دلهای مسرور

میلاد زهرا، روز زن بادا مبارک

عید  امام  بت شکن  بادا مبارک

برخیزید، گل ریزید، فاطمه آمد فاطمه آمد

ماه    راه    آل    پیغمبر    گرفتیم

از   خمینی   و   از   رهبر  گرفتیم

حرفی که اول گفته ایم آخر بگوئیم

تا پای جان، خامنه ای رهبر بگوییم

برخیزید، گل ریزید، فاطمه آمد فاطمه آمد

قسم  به  خون های   پاک  شهیدان

قسم   به    گلهای     خاک    شهیدان

راه شهیدان، راه امت رسول است

یاری از آن فرزند زهرای بتول است

برخیزید، گل ریزید، فاطمه آمد فاطمه آمد