امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود _امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها _ حاج امیر عباسی

سرود _امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها _ حاج امیر عباسی

ام ابیها یافاطمه یافاطمه یافاطمه 5 علی علی ..... علی مولا، علی مولا، علی مولا 8 حق حق حق ، علی مولا 2 علی مولا، علی مولا، علی مولا 3 شه خیبر شکنی تو علی مولا 2 به خدا عشق منی تو علی مولا 2 علی مولا، علی مولا، علی مولا 3 (هزار بار به عشق تو آتیش بگیرم 2 خاکسترم تو آسمونا، مینویسه علی مولا مولا 4 )2 (با من چه کرده ای ساقی دیوانه و خرابم من2 مست از می سبوی عشق(عبده ابوترابم من)2 ) 2 علی مولا مولا 3 شکر خدا که ما گرم ذکر علی و زهراییم2 تالحظه ای که جان داریم،(مجنون عشق مولاییم)2 (با من چه کرده ای ساقی دیوانه و خرابم من 2 علی مولا مولا ...