امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

مدح _حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها _ حاج میثم مطیعی

مدح _حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها _ حاج میثم مطیعی

در میان شعر تو بانو اگر حاضر شدم خواندم اول کوثر و با نام تو طاهر شدم درخیالم صحن وگنبد ساختم زائر شدم نام شیرین تو بردم فاطمه ، شاعر شدم *بی بی جان* رشته ای برگردن ابیات من افکنده دوست می برد شعرمرا آنجاکه خاطرخواه اوست ناگهان دیدم میان خانه ی پیغمبرم چون خدیجه غرق نوری از جهان دیگرم چرخ میزد یک نفس روح القدس دورو برم تا نوشتم فاطمه ، بوسید برگ دفترم ازشکوهش آسمان ساییده اینجا سر به خاک آسمان رابا خودش آورده این دختر به خاک (ای محمد .... 2 دشمنت را دوست ابتر می کند خانه ات را بوی ریحانه معطر می کند دیدنش بار رسالت را سبکتر می کند دختر است اما، برایت کار مادر می کند)2 دختران آیات رحمت،مادران مهر آفرین می شود ام ابیها هر دو با هم بعد ازین یک زره خرج جهازت،حسن هایت بی شمار 2 باتو حیدر روز خیبرحرز می خواهدچه کار *بی بی جانم* تا تو از تیغ دو دم با عشق می گیری غبار بعد ازین مستانه ترصف میشکافد ذوالفقار قوت بازوی مولایی به مولا فاطمه قصه ی پیوند دریایی به دریا فاطمه در هوای عاشقی با هم کبوتر می شوید هردو کوثر می شوید و هر دو حیدر  ... هست شیرین نامتان، قند مکرر میشوید هر دو در "کفوا احد" با هم برابر میشوید بیت هایم ، بر در بیت تو  زانو میزنند شاعران تنها برای یک نظر رو میزنند در کسا بی پرده با الله صحبت می کنی هل اتی را سفره ی نور و کرامت میکنی فکرخلقی نیمه شب باحق که خلوت میکنی درغم همسایه ترک خواب راحت میکنی2 مادری الحق چه می آید به نامت فاطمه میدهد از سوی ما مهدی سلامت فاطمه امتحان پس داده ای درآسمان ها پیش ازین سالها بر عرش می تابی،نورت چون نگین حضرت حق چون دلش آمد بیایی برزمین واقعا الحمدالله رب العالمین جلوه ی نور تو را تنها خدایت دیدو بس فاطمه قدر تو را تنها علی فهمید و بس عالمی درحیرت از این آسیاب چرخاندنت با تبسم خستگی را از علی پوشاندنت درعجب روح الامین ازطرزقرآن خواندنت پیش نابینا میان حصن چادر ماندنت حجب میراثت، حیا سایه نشین چادرت داده دل حتی یهودی هم به دین چادرت سفره ی نان خالی اما سفره ی انعام پر خانه ات میخانه ،ساقی با سخاوت جام پر از تو راضی و دلش از گردش ایام پر کعبه از بت خالی اما کوچه از اصنام پر ای زبانت ذوالفقار حیدر بی ذوالفقار 2 بت شکن برخیز بسته دست او را روزگار عصا سلاح کلیم است نی سلاح علی علی به وقت حوادث عصا نمیگیرد عصای فتح یدالله ذکر یا زهراست بدون فاطمه فیض از خدا نمیگیرد