امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

گل طاها

گل طاها

 

سبک: علی علی مولا ...   یا ساده خوانی

تمام هستی، به شور و مستی

غزل   فشــاند   به   پــای   تــو

فلک بر قصد،  ملک  بخندد

فقط    به    شــوق    لقـای  تــو

دل تو عرش خدای رحمان

 نگاه پاک تو روح قرآن

 وجود خلقت برای تو

عشق مولا، یا فاطمه یا فاطمه

گل طاها، یا فاطمه یا فاطمه

فضای   مکه،    حریم   مکه

ستاره    باران   ز   مقدمت

سرور قلب پیمبری تو

 فروغ چشمان حیدری تو

 جهان گلستان ز مقدمت

عشق مولا، یا فاطمه یا فاطمه

گل طاها یا فاطمه یا فاطمه

خدیجه  اِی  روح  صبر و تقوا

خدا  عطا   کرده   گوهرت

گشوده زهرا، دو چشم خود را

به  روی  خندان   شوهرت

زمان پذیرفته، رنگ هستی

 زمین شده غرق شور و مستی

 به یمن میلاد دخترت

عشق مولا، یا فاطمه یا فاطمه

گل طاها یا فاطمه یا فاطم