امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

مادر آسمونی

مادر آسمونی

سبک: بارونی از ستاره ها ...

بارونی   از   ستاره ها   از   آسمون   می باره

هر کی  دلش  حیدری،  یه  شاخه  گل  بیاره

ملیکه  ارض و  سماء  یا  زهرا

حبیبه   ذات   خدا،   یا   زهرا

شفیعه روز جزا، یا زهرا

 

مــام حـــسن مــام حسیـــن

عشق عــلی مرتضی یا زهرا

<یا زهرا>

از  خونه  دلبر  حق،  دل  می گیره  نشونی

مژده بده رسیده اون مادر آسمونی

الهی خاک پات بشم، یا زهرا

تا به ابد گدات بشم، یا زهرا

فدای یک نگات بشم، یا زهرا

مـــام  حــسن مــام حسیــن یا زهرا

عشق علی مرتضی یا زهرا

<یا زهرا>

ذکر   تو   و   محبتت

برای   من   نمازه

من چی بگم وقتی خدا خودش به تو می نازه

تُو دام عشقت اسیرم، یا زهرا

بگی میر من میمیرم، یا زهرا

از این جا هیچ جا نمی رم، یا زهرا

یـــا از حـــسن یــا از حــسین

باید  یه عیدی بگیرم یا زهرا

<یا زهرا>

حُسن نبی، ماتِ علی چهره بی مثالش

عکس خدا افتاده رو آیینه جمالش

بگو تو با صوت جلی، یا حیدر

با عشق و شور ازلی، یا حیدر

تو دلبری بی بَدَلی، یا حیدر

هم با حسین هم با حسن

چشم تو روشن یا علی، یا حیدر

<یا زهرا>