امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود _ حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها _ سید مجید بنی فاطمه

سرود _ حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها _ سید مجید بنی فاطمه

(شورانگیزه قلب عاشقم،می تپه تو سینه روز مادر،وعدمون باشه ، همگی مدینه) 2 مادرم ، همه ی ، جونمه عشق اون ، تو رگ و خونمه مادرم مهربونه مادرم سوره ی کوثره مادرم به خدا محشره مدینه گل بارونه ... (ای ، آسمون من ... مادر ای ، مهربون من ... مادر ای ، هم زبون من ... مادر یا زهرا ... )2 (شورانگیزه قلب عاشقم،می تپه تو سینه روز مادر،وعدمون باشه ، همگی مدینه) 2 مادرم ، همه ی ، جونمه عشق اون ، تو رگ و خونمه مادرم مهربونه مادرم سوره ی کوثره مادرم به خدا محشره مدینه گل بارونه... (ای ، آسمون من ... مادر ای ، مهربون من ... مادر ای ، هم زبون من ... مادر یا زهرا ... )2 دستت شونم،با فرشته ها،با همه ی عالم میگم تبریک،با جون ودلم به رسول خاتم ملک و ملکوت ، نوکرش گلای رازقی زیورش کرمش قد دنیا ... قدم و نفسش گوهره مادرم یه تنه حیدره مادرم .... کف مولاست .... روح عبادتی ... مادر شرط اجابتی ... مادر سر ولایتی ... مادر یا زهرا ...یا زهرا ... (ای ، آسمون من ... مادر ای ، مهربون من ... مادر ای ، هم زبون من ... مادر یا زهرا ... )2