اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان 4 تا 16 سال دریافت از مایکت دریافت از کافه بازار

نمایش جزئیات

سرود _ حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها _ سید مجید بنی فاطمه

سرود _ حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها _ سید مجید بنی فاطمه

(شورانگیزه قلب عاشقم،می تپه تو سینه
روز مادر،وعدمون باشه ، همگی مدینه) 2
مادرم ، همه ی ، جونمه
عشق اون ، تو رگ و خونمه
مادرم مهربونه
مادرم سوره ی کوثره
مادرم به خدا محشره
مدینه گل بارونه ...
(ای ، آسمون من ... مادر
ای ، مهربون من ... مادر
ای ، هم زبون من ... مادر یا زهرا ... )2
(شورانگیزه قلب عاشقم،می تپه تو سینه
روز مادر،وعدمون باشه ، همگی مدینه) 2
مادرم ، همه ی ، جونمه
عشق اون ، تو رگ و خونمه
مادرم مهربونه
مادرم سوره ی کوثره
مادرم به خدا محشره
مدینه گل بارونه...
(ای ، آسمون من ... مادر
ای ، مهربون من ... مادر
ای ، هم زبون من ... مادر یا زهرا ... )2
دستت شونم،با فرشته ها،با همه ی عالم
میگم تبریک،با جون ودلم به رسول خاتم
ملک و ملکوت ، نوکرش
گلای رازقی زیورش
کرمش قد دنیا ...
قدم و نفسش گوهره
مادرم یه تنه حیدره
مادرم .... کف مولاست ....
روح عبادتی ... مادر
شرط اجابتی ... مادر
سر ولایتی ... مادر یا زهرا ...یا زهرا ...
(ای ، آسمون من ... مادر
ای ، مهربون من ... مادر
ای ، هم زبون من ... مادر یا زهرا ... )2