امروز جمعه 11 آذر 1401

نمایش جزئیات

سرود _ حضرت زهرا سلام الله علیها _ حاج محمد رضا طاهری

سرود _ حضرت زهرا سلام الله علیها _ حاج محمد رضا طاهری

(ستاره بریزید آمد ماه عالمین ساقی بده جامی آمد مادر حسین )2 (گل طاها ، ام ابیها حضرت زهراخوش آمدی ) 3 (ستاره بریزید آمد ماه عالمین 2 ساقی بده جامی آمد مادر حسین )2 (به زمین و به کائنات همه گویند این کلمات ) 2 گل حیدر سوره ی کوثر عشق پیمبر خوش آمدی (ستاره بریزید آمد ماه عالمین 2 ساقی بده جامی آمد مادر حسین ) 3 (گل طاها ام ابیها حضرت زهراخوش آمدی )2 همه دلها غرق تمنا ای گل زیبا خوش اومدی ستاره بریزید آمد ماه عالمین 2 ساقی بده جامی آمد مادر حسین آید به گوش جان از هر سو نوای عشق2 قلب همه مست از میلاد خدای عشق ستاره بریزید آمد ماه عالمین 2 ساقی بده جامی آمد مادر حسین (شده امشب نغمه ی هر لب مادر زینب خوش آمدی ) 2 گل طاها ام ابیها حضرت زهراخوش آمدی ستاره بریزید آمد ماه عالمین 2 ساقی بده جامی آمد مادر حسین شب میلاد کوثر است شب زهرای اطهر است همه مستند،باده پرستند، دل به تو بستند خوش آمدی (ستاره بریزید آمد ماه عالمین 2 ساقی بده جامی آمد مادر حسین ) 2 از لطف قدوم و خاک پای فاطمه 2 شکوفه می بارد امشب بر سر همه نور عصمت، اصل شفاعت یار ولایت، خوش آمدی گل طاها ام ابیها حضرت زهراخوش آمدی (ستاره بریزید آمد ماه عالمین 2 ساقی بده جامی آمد مادر حسین ) 2 (به دل بی نوای ما دله درد آشنای ما ) 2 تو صفایی،قبله نمایی کعبه ی مایی خوش آمدی.....