امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

سرود _ حضرت زهرا سلام الله علیها _ حاج محمد رضا طاهری

سرود _ حضرت زهرا سلام الله علیها _ حاج محمد رضا طاهری

(ستاره بریزید آمد ماه عالمین
ساقی بده جامی آمد مادر حسین )2
(گل طاها ، ام ابیها
حضرت زهراخوش آمدی ) 3
(ستاره بریزید آمد ماه عالمین 2
ساقی بده جامی آمد مادر حسین )2
(به زمین و به کائنات
همه گویند این کلمات ) 2
گل حیدر سوره ی کوثر
عشق پیمبر خوش آمدی
(ستاره بریزید آمد ماه عالمین 2
ساقی بده جامی آمد مادر حسین ) 3
(گل طاها ام ابیها
حضرت زهراخوش آمدی )2
همه دلها غرق تمنا
ای گل زیبا خوش اومدی
ستاره بریزید آمد ماه عالمین 2
ساقی بده جامی آمد مادر حسین
آید به گوش جان از هر سو نوای عشق2
قلب همه مست از میلاد خدای عشق
ستاره بریزید آمد ماه عالمین 2
ساقی بده جامی آمد مادر حسین
(شده امشب نغمه ی هر لب
مادر زینب خوش آمدی ) 2
گل طاها ام ابیها
حضرت زهراخوش آمدی
ستاره بریزید آمد ماه عالمین 2
ساقی بده جامی آمد مادر حسین
شب میلاد کوثر است
شب زهرای اطهر است
همه مستند،باده پرستند،
دل به تو بستند خوش آمدی
(ستاره بریزید آمد ماه عالمین 2
ساقی بده جامی آمد مادر حسین ) 2
از لطف قدوم و خاک پای فاطمه 2
شکوفه می بارد امشب بر سر همه
نور عصمت، اصل شفاعت
یار ولایت، خوش آمدی
گل طاها ام ابیها
حضرت زهراخوش آمدی
(ستاره بریزید آمد ماه عالمین 2
ساقی بده جامی آمد مادر حسین ) 2
(به دل بی نوای ما
دله درد آشنای ما ) 2
تو صفایی،قبله نمایی
کعبه ی مایی خوش آمدی.....