امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها به نفسِ کربلایی محمد حسین پویانفر

سرود میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها به نفسِ کربلایی محمد حسین پویانفر

حی علی خیر العمل ، یعنی ولایِ فاطمه

آری رضایِ حق بُوَد حکماً رضایِ فاطمه

فاطمه مادر منه قسم آخر منه

نور نخ چادرش سایۀ رو سر منه

اُمُّنا زهرا مدد ..

همیشه نوکریم کمه ، همیشه لطف تو زیاد دلم

فقط رضایت ، مادریِ تو رو میخواد

تا که تو لبخند نزنی ، نمیشه دل تو سینه شاد

هر کی تو رو دوست نداره ، منم ازش بدم میاد

من فقط سنگ تو رو رویِ سینه میزنم

نوکرِ نوکرهاتم با دشمنت دشمنم

اُمُّنا زهرا مدد ..

حی علی خیر العمل ، یعنی ولایِ فاطمه

آری رضایِ حق بُوَد حکماً رضایِ فاطمه

فاطمه مادر منه قسم آخر من

ه نور نخ چادرش سایۀ رو سر منه

اُمُّنا زهرا مدد ..

از اسمت حاجت میگیرم ، تا رو لبم گل میکنه

گناه بچه رو فقط ، مادر تحمل میکنه

هر کی گرفتاری داره ، به تو توسل میکنه

خدا خودش یه جاهایی ، به تو توکل میکنه

شفاعت محشرم تویی همه باورم

نوکرتم مثل حسن به تو میگم مادرم

اُمُّنا زهرا مدد ..

حی علی خیر العمل ، یعنی ولایِ فاطمه

آری رضایِ حق بُوَد حکماً رضایِ فاطمه

فاطمه مادر منه

قسم آخر منه

نور نخ چادرش سایۀ رو سر منه

اُمُّنا زهرا مدد ..

.