حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

سرود زیبا_میلاد حضرت زهرا سَلام الله عَلیها _حاج محمود کریمی

سرود زیبا_میلاد حضرت زهرا سَلام الله عَلیها _حاج محمود کریمی

{عشقِ تو تو دِلم شور میگیرهِ
امشب به ساحلم موج میزنه
از نورِت زندگیم نور میگیرهِ
عشقِ تو،تو دِلم ( موج میزنه )3

(نمی دونم اگه سایۀ سرم نبودی چی میشد
اگه مادرم نبودی چی میشد )3

(تو مادریت همین بسِ که مادرِ حسینی و مادرِ منم شدی ...
تو مادریت همین بسِ بال و پرِ حسینیُ و بالُ و پرِ منم شدی)2}2

مادرها ، شأنِشون سَروریِ
فرزندا کارشون نوکَرییِ
خوبیهِ شیعه همینِ
دلهایِ هممون مادریِ مادریِ مادریِ ...

(همۀ هستیُ ضربانِ قلبِ آدم مادرِ
به خدا بهشتِ  عالم مادرِ ...)2

یا فاطمه من خودمُ زندگی مو هم پدرُ مادرم فدایِ تو
تو مادرِ منی ولی منُ تمومِ زندگیم فدایِ بچه های تو

عشقِ تو ، تو دِلم شور می گیرهِ
امشب به ِ ساحِلم موج میزنه
از نورِت زندگیم نور میگیرهِ
عشقِ تو،تو دِلم ( موج میزنه )3

(تو مادریت همین بسِ که مادرِ حسینی و مادرِ منم شدی ...
تو مادریت همین بسِ بال و پرِ حسینیُ و بالُ و پرِ منم شدی)2

اسرافیل اسمِتُ جار می زنه
عِزراییل از تو دَستور میگیره
میکاییل پَرِشُ باز میکنه
جِبراییل از پرت ( نور میگیرهِ ) 3

شبِ پروازِ وُ عاشقا رو اُوج میمونن
از دِلم فرشته ها جا میمونن

فدای اون شَهیدی که سَرُ گذاشت رو دامَنت با یه ذِکرِ یاحسین
با تو میان ،شَبایِ جمعه شُهدا زیارتِ شهیدِ کربلا حسین ...

یا ....... حسین .......