امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

سرود_میلاد حضرت زهرای سَلام الله عَلیها _حاج ابوالفضل بختیاری

سرود_میلاد حضرت زهرای سَلام الله عَلیها _حاج ابوالفضل بختیاری

یاسِ پِیغمبر از آسمونا رسیدِ 2
ایزَد نازِ قدومِش بهشت آفریده2

(ذِکرِ لبِ هر مَلک یا زهرا
علتِ خَلقِ فلک یا زهرا)2

یا زهرا ... یا زهرا ...

از خودِ عرش تا به زمین کِشیدِ صَف خِیلِ فرشتهِ و پری چِهر
تا دست به دست قنداقه شُ بدن به دستایِ محمدُ خدیجه

(اُمِ ابیهایی ... همسرِ مولایی
حدیثِ لولاک میگه مادرِ دنیایی)2

مادَر ... مادَر ... مادَر ... مدد یازهرا ...

یاسِ پِیغمبر از آسمونا رسیدِ 2
ایزَد نازِ قدومِش بهشت آفریده2

طه مَست از شمیمِ خداییش
حیدر دلبَستۀ اون نگاهِ ولاییش 2

(محورِاهلِ کِسا یا زهرا
حضرتِ خیرُ انساء یا زهرا2 ) 2

یا زهرا ... یا زهرا ...

حجتِ کُبری اُومدِ برایِ کُلِ اهل بیت به اذنِ داور
دستبوسِشِ خَتمِ رُسُل بهش میگه ام ابیهایِ پیمبَر

کنیزِ اللهی ... یارِ یداللهی ...
برای صاحِبَ الزمان تو حُجَت اللهی

مادَر ... مادَر ... مادَر ... مدد یازهرا ...