امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

مدح _ حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها _ سید مجید بنی فاطمه

مدح _ حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها _ سید مجید بنی فاطمه

سلام خالق ،سلام خلقت

سلام احمد ،سلام امت

سلام رضوان ،سلام جنت

سلام غلمان ،سلام حورا

سلام آدم ،سلام حوا

سلام مریم ،سلام عیسی

سلام یس ،سلام طه

به جسم زهرا ،به جان زهرا

مهین صفیه ،بهین امینه

نهال مکه ،گل مدینه

رسول حق را سرور سینه

ولی حق را یگانه همتا

جلال منان ،جمال سبحان

روان قرآن ، زبان فرقان

قرار امکان ،مدار ایمان

رسول حق و بتول عذرا

در اوست پنهان کمال سرمد

از اوست پیدا جمال احمد

ریاض حسنش گل محمد

بیاض رویش بهشت بابا

نجات بسته به تار مویش

حیات روشن به یاد رویش

به عرض حاجت روان به کویش

هزار مریم .... هزار عیسی ....

در نبوت ، گل ولایت

محیط رحمت ، یم عنایت

رسل به نورش شده هدایت

یکی به جودی یکی به سینا

هزار یوسف به تخت شاهی

هزار یونس به بطن ماهی

به عصمت او دهد گواهی

به مدحت او هماره گویا

*یا رسول الله ....این بچه ای که در رحم منه با من حرف میزنه ، چی می گه عزیز دلم ،خدیجه جان؟ یا رسول الله صدا میزنه ، با من حرف می زنه ، میگه مادر غصه نخور... من میام...آگه مردم ، زنان قریش ،مردان قریش طعنه میزنن به تو من میام، یارو یاورت میشم.... سالها گذشت همین پیغمبر وارد خانه شد دید زهرا داره گریه میکنه ...." (من روضه نمی خونما.....) وارد شد دخترم چرا گریه می کنی؟!! بابات نبینه گریتو.... صدا زد بابا یا رسول الله این بچه ای که در رحم منه با من حرف میزنه .... عزیز دلم این که گریه نداره..... وقتی تو هم در رحم مادرت خدیجه کبری بودی حرف میزدی....." بابا درسته اما اون روز من مادرمو دلداری می دادم اما این بچه نمک به زخمم میزنه .... چی میگه ؟!! هی صدا میزنه:یا اماه.... انا الغریب.....یا اماه .... انا المظلوم ....اما از صبح حرفش عوض شده هی میگه: یا اماه .... انا العطشان....*