امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

مدح _ حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها _ حاج حسین سازور

مدح _ حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها _ حاج حسین سازور

ای که باشد چو مصطفی و علی مدح تو بیشمار ، یا زهرا جبرییل و همه ملائکه هم بر تو خدمت گذار ، یا زهرا ای بزرگی که با کنیز خویش کرده تقسیم کار ، یا زهرا پر نمودی همیشه کیسه ی ما بیشتر از انتظار ، یا زهرا.... بانویی را ندیده همتایت گردش روزگار ، یا زهرا تویی تنها کنیز درگاهه حرم کردگار ، یا زهرا کاشف الکرب عالمست علی کاشف الکرب یار ، یا زهرا پشت گرمیه تیغ دار عرب میر دلدل سوار ، یا زهرا نقش سربند حیدر کرار وسط کارزار ، یا زهرا شاهدم چارچوب آن قلعست حیمن ذوالفقار ، یا زهرا رو به راه ست زندگی علی تا تویی خانه دار ، یا زهرا میبرد یک نگاه پر مهرت غم ز روی نگار ، یا زهرا فیض بردن از نماز شبت همه ایل و تبار ، یا زهرا میشود مثل عرش غرق نور خانه روزی سه بار ، یا زهرا در قیامت که هر پدر زپسر مینماید فرار ، یا زهرا تازه آنجا زمان جلوه ی توست با تمام وقار ، یا زهرا میشوی با جلال فاطمی ات روی ناقه سوار ، یا زهرا دور تا دور تو ملائکه اند جملگی پرده دار ، یا زهرا پیش رو پشت سر یمین و یسار هر سو هفتاد هزار ، یا زهرا کتب الله نفس الرحمه گشته وقت قرار ، یا زهرا هر که دارد به سینه حب علی می کشد انتظار ، یا زهرا تا که دستش بگیری وبا تو بشود همجوار ، یا زهرا با چنین عزت و جلال وشکوه با چنین اعتبار ، یا زهرا به دو دست بریده ی عباس می کنی افتخار ، یا زهرا همچو مرغی که دانه برچیند میشوی دست به کار ، یا زهرا بر گنهکارهای بی کس و کار هم محلی گذار ، یا زهرا می شوی با تمام فاطمیون بر جنان رهسپار ، یا زهرا مهر تو جلوه می کند صد جا ای بزرگوار ، یا زهرا مانده ام با چنین مقام چرا؟ گشته ای بی مزار ، یا زهرا حیف کوتاه بوده عمر شما گل هجده بهار ، یا زهرا سینه ی تو بهشت احمد بود شد به آتش دچار ، یا زهرا *بقیه شعر روضه س بماند ....* میکنم این قصیده را کوتاه با دلی داغدار ، یا زهرا هر که با شعر من شکسته دل است با همین انکسار ، یا زهرا از برای ظهور منتقمش گوید از دل سه بار یا زهرا ...... کاش مهدی بیاید و گردد آن مزار آشکار ، یا زهرا ....