امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

مدح حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها حاج حسین سازور

مدح حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها حاج حسین سازور

ای که باشد چو مصطفی و علی
مدح تو بیشمار ، یا زهرا
جبرییل و همه ملائکه هم
بر تو خدمت گذار ، یا زهرا
ای بزرگی که با کنیز خویش
کرده تقسیم کار ، یا زهرا
پر نمودی همیشه کیسه ی ما
بیشتر از انتظار ، یا زهرا....
بانویی را ندیده همتایت
گردش روزگار ، یا زهرا
تویی تنها کنیز درگاهه
حرم کردگار ، یا زهرا
کاشف الکرب عالمست علی
کاشف الکرب یار ، یا زهرا
پشت گرمیه تیغ دار عرب
میر دلدل سوار ، یا زهرا
نقش سربند حیدر کرار
وسط کارزار ، یا زهرا
شاهدم چارچوب آن قلعست
حیمن ذوالفقار ، یا زهرا
رو به راه ست زندگی علی
تا تویی خانه دار ، یا زهرا
میبرد یک نگاه پر مهرت
غم ز روی نگار ، یا زهرا
فیض بردن از نماز شبت
همه ایل و تبار ، یا زهرا
میشود مثل عرش غرق نور
خانه روزی سه بار ، یا زهرا
در قیامت که هر پدر زپسر
مینماید فرار ، یا زهرا
تازه آنجا زمان جلوه ی توست
با تمام وقار ، یا زهرا
میشوی با جلال فاطمی ات
روی ناقه سوار ، یا زهرا
دور تا دور تو ملائکه اند
جملگی پرده دار ، یا زهرا
پیش رو پشت سر یمین و یسار
هر سو هفتاد هزار ، یا زهرا
کتب الله نفس الرحمه
گشته وقت قرار ، یا زهرا
هر که دارد به سینه حب علی
می کشد انتظار ، یا زهرا
تا که دستش بگیری وبا تو
بشود همجوار ، یا زهرا
با چنین عزت و جلال وشکوه
با چنین اعتبار ، یا زهرا
به دو دست بریده ی عباس
می کنی افتخار ، یا زهرا
همچو مرغی که دانه برچیند
میشوی دست به کار ، یا زهرا
بر گنهکارهای بی کس و کار
هم محلی گذار ، یا زهرا
می شوی با تمام فاطمیون
بر جنان رهسپار ، یا زهرا
مهر تو جلوه می کند صد جا
ای بزرگوار ، یا زهرا
مانده ام با چنین مقام چرا؟
گشته ای بی مزار ، یا زهرا
حیف کوتاه بوده عمر شما
گل هجده بهار ، یا زهرا
سینه ی تو بهشت احمد بود
شد به آتش دچار ، یا زهرا
*بقیه شعر روضه س بماند ....*
میکنم این قصیده را کوتاه
با دلی داغدار ، یا زهرا
هر که با شعر من شکسته دل است
با همین انکسار ، یا زهرا
از برای ظهور منتقمش
گوید از دل سه بار یا زهرا ......
کاش مهدی بیاید و گردد
آن مزار آشکار ، یا زهرا ....