امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

سرود _ حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها _ کربلایی جواد مقدم

سرود _ حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها _ کربلایی جواد مقدم

زهرا ام ابیها ... وصل تبسم لبهام ، لبهام ، لبهام روز شادی رویام ، رویام ، رویام از همین حالش ، رو لبم زمزمه س 2 یاحسین وحسن یامرتضی یا فاطمه س2 هر کس نوکر شماس بی بی تا ابد به والله با دعاتون آقاس کورشه ، دشمنت بی بی چون که یا علی ولی الله (تا همیشه بالاس)2 زهرا ام ابیها 6 ذکر لبم یا زهرا ، زهرا ، زهرا تاب و تبم یا زهرا ، زهرا ، زهرا با دعاتون بی بی ، غرق در عزتم بی تو هیچم ولی ، من با شما پر قیمتم آب و دونمو شما دادی کم نزاشتی پای من ،دلبرم شمایی حالا، که یه عمریه بی بی نوکر حسینم من ( مادرم شمایی ) 2 از همین حالش ، رو لبم زمزمه س 2 یاحسین وحسن یامرتضی یا فاطمه س2 هر کس نوکر شماس بی بی تا ابد به والله با دعاتون آقاس کورشه ، دشمنت بی بی چون که یا علی ولی الله (تا همیشه بالاس)2 زهرا ام ابیها ...