امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

مدح و توسل بسیار زیبا_میلاد حضرت زهرای مَرضیه سَلام الله عَلیها _سید رضا نریمانی

مدح و توسل بسیار زیبا_میلاد حضرت زهرای مَرضیه سَلام الله عَلیها _سید رضا نریمانی

منبر توحید ذاتا وامدار فاطمه‌ست حاملِ وحی ‌استُ و وحی ‌از آبشار فاطمه‌ست هم نبوت هم امامت در مدارِ فاطمه‌ست بهترین اوصاف رب در اِنحصار فاطمه‌ست لافَتی تصدیق الا ذوالفَقار فاطمه‌ست

تا نوشتیم از خدا آیات کوثر جلوه کرد نام زهرا آمدُ الله اکبر جلوه کرد عصمت زهرا شب قدر پیمبر جلوه کرد گاه دختر جلوه کردُ و گاه مادر جلوه کرد نورِ خاتم جلوه‌ای از شاهکار فاطمه‌ست

شه‌پرِ جبریل با رخصت از این در،شد بلند خاک‌بوسی کرد فِضه،عاقبت زر شد بلند تا به‌پای حضرت صدیقه با سر شد بلند… رتبۀ ایمان سلمان صد برابر شد بلند این مقام ویژۀ خدمتگذارِ فاطمه‌ست

روی تاج عرش طبق نصِ لولا فاطمه نقش شد زهرا سلام الله علیها فاطمه بس که زهرا شد علی و هست مولا فاطمه در نجف چیزی نمی‌بینی الا فاطمه آینه در آینه آنجا مزار فاطمه‌ست

هست زهرا “قابِ قوسینِ ” مصلای علی جانماز فاطمه‌ست عرش معلای علی این علیِ فاطمه‌ست و اوست زهرای علی رویِ گردنبند زهرا نام زیبای علی روی سربندِ علی نقشُ نگارِ فاطمه‌ست

والی‌دین گاه‌حیدر هست و گاهی فاطمه‌ست بهترین برنامۀ اسلام‌خواهی فاطمه‌ست باخدا حل میشود مشکل گواهی فاطمه‌ست مملکت‌داری توحیدی_الهی فاطمه‌ست کشور اسلامى ایران، دیارِ فاطمه‌ست

دین بدون فاطمه نوعی لطیفه‌سازی است از تن سرزندۀ اسلام جیفه‌سازی است ننگ بر فکری که دنبالِ خلیفه‌سازی است رهبری با شیوۀ شورا سقیفه‌سازی است رهبر زهرایی ما افتخار فاطمه‌ست

درد ما این است دین بازیچۀ تزویر شد واژۀ تکلیف، ذبحِ واژۀ تدبیر شد دیدی آخر غفلت بسیار دامن‌گیر شد آی حزب‌الله برخیزید ، آقا پیر شد تحت فرمانِ ولی بودن شعار فاطمه‌ست

خسته ایم از زُهد تو خالیِ دنیادوست‌ها خسته ایم از طرز اسلام اروپادوست‌ها وای از لبخند استکبار دون،با دوست‌ها از خطاب تندرو گفتن،به آقادوست‌ها این میانه‌رو شدن‌ها اِنکسار فاطمه‌ست

لشکر اسلام در خیبر،توکل بایَدت سوریه، لبنان، یمن، دست‌توسُل بایدت اربعینی در ریاضت‌ها تکامل بایدت تا چهل‌ساله شدن قدری تحمُل بایدت اربعین انقلاب ما بهارِ فاطمه‌ست ...