امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

مدح و توسل_میلاد حضرت صِدیقۀ طاهِره زهرای مَرضیه سَلام الله عَلیها _سید رضا نریمانی

مدح و توسل_میلاد حضرت صِدیقۀ طاهِره زهرای مَرضیه سَلام الله عَلیها _سید رضا نریمانی

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بنیها وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِه عِلْمُکَ

زهرا بهانه‌ایست که عالم بَنا شود او آمده که مادر آئینه‌ها شود

او آفریده گَشت که یک چَند مدتی نورِ خدا به روی زمین جابه‌جا شود

او آفریده شد که در این روزهای سخت زهرا شود، علی شود و مصطفی شود

او مادر تمامیِ دلهای حیدریست باید که کُفِ فاطمه شیرِ خدا شود

هرکس مگر که مادرِ معصوم میشود؟ او آمده که مادرِ کرببلا شود

زهرا اگر نبود چگونه به عالمی صدها روایت از مِی کوثر عطا شود

بی‌اذن فاطمه کسی اصلاً اجازه داشت؟ بر روی خاک و اوج فلک پیشوا شود

ای خوش‌به‌حال آن‌که در آن لحظۀ حساب با انتخاب مادریه او سَوا شود ......

مادر سلام روز ظهورت مبارک است لعنت بر آن که منکر صدق شما شود

ما را گدای خانۀ لطفت حساب کن ما را برای نوکری‌ات انتخاب کن

مادر تویی قدر شما بی‌نهایت است هر جمله‌ی تو شامل صدها روایت است

در هر کجا که نام شما ذکر می‌شود تفسیر پایداری و صبر و صَلابت است

جبریل با هزار مَلک ریزه‌خوار توست سوگند خورده هر شبِ اینجا ضیافت است

هر کس مقام نوکری‌ات را فروخته جانِ حسینُ و جانِ حسن بی‌لیاقت است

تاریخ ثبت کرده که این جان‌نثاری‌ات بهر علی نمونه‌ی اصل ولایت است

سلمان ز خاک خانۀ تو رزق میگرفت این‌است روزُ شب همه‌کارش ارادت است

شاگرد برترین تو واللهِ زینب است تندیس عفت استُ خداوند عصمت است

از گَرد چادرت همه عالم درست شد صدها هزار بیرق و پرچم درست شد

خورشید سبزِ نیمه‌شبِ انتظار،تو شیرینیِ همیشۀ فصل بهار،تو

ابری‌ترین هوایِ تو سجاده‌های شب هر روز تا به شب نفس روزه دار،تو

ای رحمت تو شاملِ حال تمام خلق روی سرم دوباره زِ رحمت ببار،تو

ما هر چه هست از تو و لطفت گرفته‌ایم تا روز حشر پیش خدا اعتبار،تو

ما با علی امام تو هم‌رأی می شویم هر دم برای شیر خدا ذوالفقار،تو

آن‌روز که تمامی مردم پیاده اند بر روی ناقه‌های بهشتی سوار،تو

آنجا برای این که شفاعت شویم ما حتماً دو دستِ ساقی خود را بیار،تو

محشر به نام پاک تو محشور می‌شویم بی‌اذن تو ز درب جنان دور میشویم