امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود زیبا_میلاد حضرت زهرای مَرضیه سَلام الله عَلیها _حاج امیر عباسی

سرود زیبا_میلاد حضرت زهرای مَرضیه سَلام الله عَلیها _حاج امیر عباسی

(زائرِ بهشتِ نورم امشبُ به عشقِ مولا نوکرِ حسین که باشی مادرِ تو میشه زهرا )

(سایۀ حسین رو سَرَمِ مادرِ حسین ، مادَرَمِ )2

(مادر،پِسرتُ نگا کن مادر،بیا برام دعا کن مادر،دِلَمُ کربلا کن )2

دوسِت دارم مادر 3 روزِت مبارک ...

(زائرِ بهشتِ نورم من به عشقِ تو اسیرَم روزِ مادرُ ایشاالله من مدینه جشن بگیرم ...)2

حرفِ اولُ آخرَمِ ، مادرِ حسین مادرَمِ 2

(من که ندارمُ فقیرم امشب درِ خونت که میرم مادر بگی بمیر میمیرم)2

دوسِت دارم مادر 3 روزِت مبارک ...

(زائرِ بهشتِ نورم حرفِ کربلا شد امشب ما غلامِ بچه هاتیم مخصوصا حسینُ و زینب ) 2

مثلِ سقا این باوَرَمِ مادرِ حسین مادرَمِ

(بُرده دیگه دِلم رو دلبر قلبم میگیرِ ذکرِ حیدر این هم کادوی روزِ مادر)2

دوسِت دارم مادر 3 روزِت مبارک ...