امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود زیبا _ ویژۀ میلاد حضرتِ صدیقۀ طاهره زهرایِ مرضیه سلام الله علیها سال 95_ سید مهدی میرداماد

سرود زیبا _ ویژۀ میلاد حضرتِ صدیقۀ طاهره زهرایِ مرضیه سلام الله علیها سال 95_ سید مهدی میرداماد

می‌نویسی رویِ عرشِ دفتر با دواتِ عشق و خط باور بهترینِ واژه ها رو میخوای میرسی به واژۀ مادر ...

ذکری از ذهنت گذشت ذکرِ هر روزِ همه‌ ست اولین جملۀ تو بسم ربِ فاطمه‌ ست ...

فاطمه یعنی شورُ ، عشقُ ، باور فاطمه یعنی محشر ، دلبر ، مادر ...

(خلاصۀ قرآن ، کوثر خلاصۀ هستی ، مادر) 2 صدایِ تسبیحِ امشب به عشقِ زهرا ، یاحیدر 2

علی علی علی ، یاحیدر ....

(رازِ خلقت اومده به دنیا رویِ دستایِ لطیفِ بابا) 2 اسمشُ نبی میذاره مادر اسمشُ خدا میذاره زهرا 2

معلومه تو صورتش اعجاز نور خدا دنیا اومد جلوۀ آیه‌های هل اتی

فاطمه یعنی غصّه از دل دوره فاطمه نورٌ ، فوقَ ، کلِّ ، نوره ...

فاطمه یعنی شورُ ، عشقُ ، باور فاطمه یعنی محشر ، دلبر ، مادر ...

(تجلّی میقات اومد مفسّر آیات اومد ) 2 خدا به پیغمبر گفته که مادرِ سادات اومد 2

(خلاصۀ قرآن ، کوثر خلاصۀ هستی ، مادر) 2 صدایِ تسبیحِ امشب به عشقِ زهرا ، یاحیدر 2

علی علی علی ، یاحیدر ....

هرچی آرزویِ خوب تو دنیاست بین اعتکافِ دستِ زهراست هرچی آرزو داری بیار که استجابتِ دعا همین جاست

دستاتُ بالا بیار او دستگیرِ عالمه آی نوکر حاجاتِتُ بسپار دستِ فاطمه

فاطمه یعنی برکت ، رافت ، رحمت فاطمه راهِ ، رسیدن به ، حاجت

فاطمه یعنی شورُ ، عشقُ ، باور فاطمه یعنی محشر ، دلبر ، مادر ...

ترنّم لبهام زهرا،همه میخونن یازهرا محوّل الاحوالِ من،همیشه باشی یازهرا

(خلاصۀ قرآن ، کوثر خلاصۀ هستی ، مادر) 2 صدایِ تسبیحِ امشب به عشقِ زهرا ، یاحیدر 2

علی علی علی ، یاحیدر ....

سالی که با اسم تو شروع شه باید از بدی دلا رفو شه سال نو ایشالا دشمنِ ما با ظهورِ مهدی روبرو شه

دنیا با آقایِ ما سرسبزِ مثل بهار با مهر و عشقِ علی با شمشیرِ ذوالفقار

رُحَماءُ بَینَهُم میشه ، تکرار با شعارِ اشداءُ ، عَلَی الکفّار

شکوهِ اعطینا مهدی حماسۀ دنیا مهدی شعار امسالِ شیعه دوباره لبیک یامهدی ...

(خلاصۀ قرآن ، کوثر خلاصۀ هستی ، مادر) 2 صدایِ تسبیحِ امشب به عشقِ زهرا ، یاحیدر 2

علی علی علی ، یاحیدر ....