امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

مدح خوانی ویژۀ میلاد حضرت صدیقۀ طاهره زهرایِ مرضیه سلام الله علیها به نفسِ سید مجید بنی فاطمه

مدح خوانی ویژۀ میلاد حضرت صدیقۀ طاهره زهرایِ مرضیه سلام الله علیها به نفسِ سید مجید بنی فاطمه

ای که به جسم نبی، قلب تویی جان تویی
ای که به جان علی، جلوۀ جانان تویی
روضۀ احمد تویی جنّت و ریحان تویی
سیرتِ ختم رسل، سورۀ انسان تویی
در دو جهان صاحبِ سفرۀ احسان تویی
بطن نبوت تویی، باطن قرآن تویی
 
زهرۀ زهرا تویی نور الهی تویی
مرکزِ منظومۀ لایتناهی تویی
به بحرِ وحی خدا فرشته ماهی تویی
به جانبِ کبریا همیشه راهی تویی
آن که خدا عصمتش داد گواهی تویی
 
فخر تبار قریش، الفتِ ایلاف توست
دست شه اولیاست که بوریاباف توست
ستاره سجّاد تو، فرشته طواف توست
رهایی بندگان، رهین الطاف توست
هر چه بخوانم تو را، کمتر از اوصاف توست
 
هر چه بگویم تو را، خوبتر از آن، تویی
آن که بر او مصطفی گشته ثناگو تویی
شاخۀ مریم تویی ، خوشۀ شب‌بو تویی
سرّ ضمیر علی، «تو» تویی و «او» تویی
حقِ هوالحق تویی ، هوی هوالهو تویی
مادر آزادۀ ضامن آهو تویی
جلوۀ طوس الرضا، نور خراسان تویی
جان عزیز علی، جنّت الاعلی تویی
شاخۀ طوبی ز عرش رفته به بالا تویی
یار علی هیچکس، نباشد الّا تویی
چشمۀ غیرت تویی، اصل تولا تویی
مادر شش‌ماهۀ شهید مولا تویی
صاحب شش‌گوشۀ شاه شهیدان تویی
 
شاعر : محمد سعید میرزایی