امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود زیبا _ ویژۀ میلاد حضرتِ زهرایِ مرضیه سلام الله علیها _کربلایی مجتبی رمضانی

سرود زیبا _ ویژۀ میلاد حضرتِ زهرایِ مرضیه سلام الله علیها _کربلایی مجتبی رمضانی

دار و ندارم، دستِ مادرمه مادرمه مادرمه صلاح کارم، دست مادرمه مادرمه مادرمه

باید اجازه از مادر بگیرم(۲) من اختیارم دست مادرمه(۲)

مادرمه مادرمه     مادرمه مادرمه

مادرمه... حرفش بالای سرمه(۲) من نمیگم بگه فرزند بسه بگه نوکرمه(۲)

مادرمه... این حرف پیغمبرمه(۲) فاطمه مادرمه گرچه ظاهرا دخترمه

مادرمه... حرف علی محترمه(۲) که من، علی، حیدرِ حق و فاطمه حیدرمه(۲)

مادرمه... این سخن از داورمه(۲) شأن نزول انا اعطیناک الکوثرمه(۲)

به دل دلبر مادر، به سر همسر مادر(۲) نبی‌منظر مادر، علی‌محور مادر(۲)

دار و ندارم دست مادرمه مادرمه مادرمه صلاح کارم دست مادرمه مادرمه مادرمه باید اجازه از مادر بگیرم من اختیارم دست مادرمه

مادر مادر مادر مادر مادر مادر مادر

دار و ندارم دست مادرمه مادرمه مادرمه صلاح کارم دست مادرمه مادرمه مادرمه باید اجازه از مادر بگیرم من اختیارم دست مادرمه

مادرمه... حرفش بالای سرمه من نمیگم بگه فرزند، بسه بگه نوکرمه

مادرمه... این حرف پیغمبرمه فاطمه مادرمه، گرچه ظاهرا دخترمه

مادرمه... حرف علی محترمه که من علی حیدرِحق و فاطمه حیدرمه

مادرمه... این سخن از داورمه شأن نزول انا اعطیناک الکوثرمه

به دل دلبر مادر، به سر همسر مادر نبی‌منظر مادر ، علی‌محور مادر ولی‌پرور مادر ، تویی کوثر مادر

دار و ندارم دست مادرمه مادرمه مادرمه صلاح کارم دست مادرمه مادرمه مادرمه باید اجازه از مادر بگیرم من اختیارم دست مادرمه