امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود و شور ویژۀ میلاد حضرت زهرایِ مرضیه سلام الله علیها به نفسِ حاج محمود کریمی

سرود و شور ویژۀ میلاد حضرت زهرایِ مرضیه سلام الله علیها به نفسِ حاج محمود کریمی

باز سر و کار دلم .. با شورِ عشق اُفتاد
باز روزگار دلم .. تو نورِعشق اُفتاد
 
میزنم فریاد از عمقِ وجود
بی تو بانو هیچ دنیایی نبود ..
 
شمسِ فلک نشین کجا ، ذرۀ کمترین کجا 
عشق علی خوش اومدی ، شما کجا زمین کجا
 
سحرِ نبی اومده ، الحمدالله
دلبرِ علی اومده ، الحمدلله 
مادر حسن و حسین ، الحمدلله
نورِ ازلی اومده ، الحمدلله
 
ای همۀ نفسام .. به فدایِ تو ای مادر 
ای شده وا گره هام .. به دعایِ تو ای مادر 
 
اومدی از عرش ای بانویِ علی
با تو معلوم نیرویِ علی
 
امام آفرین کجا ، وصف کجا ، یقین کجا
عرش کجا ، فرش کجا ، شما کجا زمین کجا
 
ناموسِ خدا اومده ، تبارک الله
اُم النجبا اومده ، تبارک الله 
مادر امام زمان ، تبارک الله
اُم اَبیها اومده ، تبارک الله
 
شمسِ فلک نشین کجا ، ذرۀ کمترین کجا 
عشق علی خوش اومدی ، شما کجا زمین کجا
 
سحرِ نبی اومده ، الحمدالله
دلبرِ علی اومده ، الحمدلله 
مادر حسن و حسین ، الحمدلله
نورِ ازلی اومده ، الحمدلله
 
ای مادرِ خورشید .. مادرِ مهتاب یا زهرا
ای مادرِ هستی .. مادرِ ارباب یا زهرا
 
شبِ میلادت یا اُم الشهداء
یا نجف خوبِ یا کرب و بلا
 
بانویِ عالمین کجا ، بندۀ خاک نشین کجا
اِنس کجا حور کجا ، شما کجا زمین کجا 
 
شکر خدا اومدی ، الحمدلله
یه سری به عالم زدی ، الحمدلله
تو که برای مرتضی ، الحمدلله
آیینۀ تمام قدی ، الحمدلله
 
الذی خلق النور ، الحمدلله
الذی بذل عشق ، الحمدلله 
الذی خلق الزهرا ، الحمدلله
الذی بذل عشق ، الحمدلله
 
شمسِ فلک نشین کجا ، ذرۀ کمترین کجا 
عشق علی خوش اومدی ، شما کجا زمین کجا
 
سحرِ نبی اومده ، الحمدالله
دلبرِ علی اومده ، الحمدلله 
مادر حسن و حسین ، الحمدلله
نورِ ازلی اومده ، الحمدلله