اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان 4 تا 16 سال دریافت از مایکت دریافت از کافه بازار

نمایش جزئیات

سینه ام خسته آه است(اشعارمناجاتی)

سینه ام خسته آه است(اشعارمناجاتی)

سینه ام خسته آه است الهی العفو                   حاصلم بار گناه است الهی العفو

خجلت و شرم از آن است که با موی سپید    نامه ام جمله سیاه است الهی العفو

سینه ام خسته ی آه است الهی العفو

وای از آن روز که هرد عضو تنم بر گنهی                     بر حضور تو گواه است الهی العفو

پشتم از بارگنه خم شده و باز مرا                             به عطای تو نگاه است الهی العفو

      سینه ام  خسته ی آه است الهی العفو

کارم از اول ره بودگنه روی گنه                                 چکنم آخر راه است الهی العفو

آنچه آورده ام امشب به در خانه تو                           گریه و ناله و آه است الهی العفو

سینه ام خسته آه است الهی العفو

 

                                             حاج غلام رضا سازگار (میثم )