امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

شعر مناجات با امام زمان روحي فدا-حاج سعید حدادیان

شعر مناجات با امام زمان روحي فدا-حاج سعید حدادیان

اگر غم اندکی بودی چه بودی

از این هر دو یکی بودی چه بودی

به بالینم حبیبی  یاطبیبی

از این هر دو یکی بودی چه بودی

برو دست از سرم بردار ای عشق

  برو سر بر سرم مگذار ای عشق

الهم كن لولیك...........

بیا یابن الحسن دورت بگردم

بیا تا دست خالی بر نگردم