امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

مدح خوانی زیبا حضرت زهرایِ مرضیه سلام الله علیها به نفسِ حاج محمود کریمی

مدح خوانی زیبا  حضرت  زهرایِ مرضیه سلام الله علیها  به نفسِ حاج محمود کریمی

با نور وحی جاهلیت ناپدید شد

زهرا رسید و کعبه ندا داد عید شد

هر چه محال بود و نشد تا رسید؛ شد

هر شاهدی که بود به شوقش شهید شد

مادر مراد بود و دو عالم مرید شد

زهراست آنکه بهر همه خلق مادر است

کوثر به مکه آمد و زمزم زلال شد

شیطان شکست تا به ابد، آشفته حال شد

هر یاوه گویِ ابتر و بی بُته لال شد

حیدر وصال خواست و قسمت وصال شد

هم کفوِ مادر نبی و اُم آل شد

این اعتبارِ معتبر آل حیدر است

وقت هنر نماییِ آیینه ساز شد

در آفرینشش خود حق هم لحاظ شد

خالق به یُمن خلقت او سرفراز شد

چشمش به روی ذات خداوند باز شد

مشغول ذکر و صحبت و راز و نیاز شد

هر ذکر او از عالم ایجاد برتر است

او را خداش قبل همه آفریده بود

با این عیار احمد را برگزیده بود

بعدش براش نقش علی را کشیده بود

در این وصال، عشق به عاشق رسیده بود

دل با تمام آینه ها هم عقیده بود

حیدر به عطر حضرت زهرا معطر است

نامش به اذن حضرت صاحب شعار ماست

بیتش قرارگاه دل بی قرار ماست

دلدادگی به حضرت او اعتبار ماست

عشقِ حسین فاطمه دار و ندار ماست

دل ها در آستانِ حسینش منور است

.