امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود تقدیم حضرت زهرایِ مرضیه سلام الله علیها به نفسِ حاج محمود کریمی

سرود  تقدیم حضرت زهرایِ مرضیه سلام الله علیها  به نفسِ حاج محمود کریمی

قبلۀ کعبۀ معظمی ، سرورِ هاجر و مریمی

از همه بهترا برتری ، مادرِ همۀ عالمی

خورشید تویِ نگاته ، درمون تو خاک پاته

عالم همیشه محتاجه بچه هاته

دلدارِ حیدر بودن ، فقط فقط

کار توِ تفسیر کوثر بودن فقط فقط

کار توِ مادرِ پیغمبر بودن ، فقط و فقط کار توِ

___________

تابش آینۀ عنایتی جوشش چشمۀ ولایتی

صاحب مکتب عبادتی ضامنِ منصب شفاعتی

دست یدِ خدایی از بس گره گشایی

مادر تموم دار و ندار مایی

اُم ابیها بودن ، فقط فقط کار توِ

امید مولا بودن ، فقط فقط کار توِ

فاطمه الزهرا بودن ، فقط و فقط کار توِ

___________

سروری برتر از عالمین ، میبری عالم و زیر دین

ای همه آرزویِ حسن علت خنده های حسین

دردِ من و دوا کن مادر منُ دعا کن

امشب برا حسینت منُ سوا کن

رهبر این نهضت بودن ، فقط فقط کار توِ

سرور این امت بودن ، فقط فقط کار توِ

بهونۀ خلقت بودن ، فقط و فقط کار توِ

.