حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

مدح خوانی تقدیم به حضرت زهرایِ مرضیه سلام الله علیها به نفسِ کربلایی حسین طاهری

مدح خوانی  تقدیم به حضرت زهرایِ مرضیه سلام الله علیها به نفسِ کربلایی حسین طاهری

دل نغمه سنج پرده ی آهنگ دیگری ست

جان زخم سوزِ زیر و بم چنگِ دیگری ست

فطرت گل شرارش از سنگ دیگری است

فرصت بهار جلوه اش از رنگ دیگری است

ای نورِ حق به خلقت هستی اشاره کن

از دامنِ خدیجه طلوعی دوباره کن

ای جبرئیل بعد نبی همنشین تو

هفت آسمان سواحلی از سرزمین تو

دارد نشانی از دلِ خلوت نشین تو

دستاس و فرشُ بالشُ ظرفِ گلین تو

گرم از تنور خانه تو سادگی شده است

رفتار تو تجلی آزادگی شده است

دستاس تو که مرکز اقلیم آرزوست

تقسیم سالُ ماهُ شبُ روز ما از اوست

از روز جشن توست که نوروز پیش روست

پیداست از بهار تو سالی اگر نکوست

مادر سلام وسر تو در هفت سین ماست

سیروسکوت وسادگی وسنت وسخاست

جز توکسی نداشته وقتِ وفا علی بودی

همیشه برسر این عهد با علی گفتی

که فاطمه اس کنیز تو یاعلی

جان جهان فدایِ تو یا مرتضی علی

تازنده ام محافظت از جان او کنم

در خاک هم وصال علی آرزو کنم

لطفت اویس ها به قرن پرورش دهد

لحن تو شاعرانه سخن پرورش دهد

عطر تو شاخه گل به وطن پرورش دهد

آغوش تو حسین و حسن پرورش دهد

تا زینب تو روح کرم تقویت شود

نسلِ مدافعانِ حرم تربیت شود

ای لیلی لیالیِ قدر جهان شده ای

مثلِ روح درتن هستی روان شده ای

پیش از آفرینش خود امتحان شده ای

مدح تو به سوره ی انسان بیان شده

جز تو ندیده ایم کسی ترک خود کند

یاد از حماسه ی شهدایِ اُحد کند

مادر اگر چه من شهدا را ندیده ام

آن لحظه هایِ روح فزا را ندیده ام

آن چهره هایِ غرقِ دعا را ندیده ام

پیرِ خمین روحِ خدا را ندیده ام

جانم همیشه زنده به شوقِ رشادت است

ای مادر شلمچه امیدم شهادت است

باید به سوی شهر شهیدان سفر کنم

از سیم خار دار هوسها گذر کنم

جان را به آسمان ببرم بال و پر کنم

آنجا دعا به مادر و لطفِ پدر کنم

سودای جان نداشت کسی از تبار من

رحمت به مادرانِ شهید دیار من

ما رو به غیر عزت و ارزش نمی کنیم

جز غیرت و حماسه گزارش نمی کنیم

ما نسل چارمیم که خواهش نمیکنیم

با دشمنان هر آینه سازش نمیکنیم

دشمن اگر چه درپی هدم و خرابی است

تا بیست نسل بعدی ما انقلابی است

در جان برای اهل یمن جز درود نیست

برلب به غیر مرگ برآل سعود نیست

می آید آن زمان که به هستی حسود نیست

آن لحظه ای که قدس به دستِ یهود نیست

وقتش رسد به گرده ی آن دیو میزنیم

موشک به جای جای تل آویو میزنیم

.