امروز یکشنبه 06 آذر 1401

نمایش جزئیات

متن شعر مناجاتی-حاج منصور ارضی

متن شعر مناجاتی-حاج منصور ارضی

مهمون خسته یا ربنا

دل شکسته یا ربنا

اینجا نشسته یا ربنا

دل به تو بسته یا ربنا

جا مونده ام من یا ربنا

درمونده ام من یا ربنا

لطفی به ما کن یا ربنا

منو صدا کن یا ربنا

دردم دوا کن یا ربنا

منو نگاه کن یا ربنا

الهی العفو

 

دستات رو بیار بالا،این كاسه های گدایی مون رو پر كنند.

 

دلم سیاهه الهی العفو

کارم گناهه الهی العفو

آخر ماهه الهی العفو

تو مهربونی الهی العفو

دردم می دونی الهی العفو

نمی سوزونی الهی العفو

سربریده الهی العفو

لب دریده الهی العفو

گوش دریده الهی العفو

زینب چه دیده الهی العفو

کسی ندیده الهی العفو

عزیز حق رو دعوت كنید

سحر خیز مدینه کی میا یی

کشم ناله ز سینه کی میا یی

عزیز فاطمه چشم انتظارم

امیر بی قرینه کی میایی

 

نمی شه امشب تو بیای برا ما دعا بخونی،قربون قدمهات برم،قربون اون چشات برم،قربون اون خال صورتت برم،قربون اون ابروهات برم،قربون اون لباست برم.

 

اگر یار مایی

بگو در کجا یی

سراغم نیایی

بیا بیا