امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

شعر مناجاتی-حاج منصور ارضی

شعر مناجاتی-حاج منصور ارضی

در راه تو آرَم یا رب

بنگر بی کس و کارم یا رب

دیگر از مستی تو دور شدم

حاجت میکده دارم یا رب

 

خسته از غلغله دنیایم

ببرم سوی دیارم یارب

دیده این دل نابینا را

بده بینایی یارم یارب

 

سینه ام را ملکوتی فرما

حال این مُلک ندارم یا رب

در دلم بهر لقایت هر آن

بذر امید بکارم یارب

 

دائماً بهر رسیدن به برت

دست امید برآرم یا رب

التماست بکنم هر شب و روز

تا کشی بر سر دارم یا رب

 

در شمار همه عشاق درت

جان زهرا بشمارم یارب

ز رفیقان بدم دور نما

به شهیدان بسپارم یا رب

 

حکم امضاء شده با دست علی

برسان بر دل زارم یا رب

می بده دم به دم و جام به جام

مُردم از بس که خمارم یا رب

 

جلوه در آیینه ی جام نما

تشنه روی نگارم یا رب

 

بر من آغوش تو بگشا و بگو

بر تو منت بگذارم یا رب