امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

یاکریم یا الله،یا کریم یا الله-حاج منصور ارضی

یاکریم یا الله،یا کریم یا الله-حاج منصور ارضی

الهی العفو،الهی العفو

یاکریم یا الله،یا کریم یا الله

شد بهار سر مستان،پایان خزان آمد

مژده ای گنهکاران ماه رمضان آمد

ذکرهر دل آگاه،یا کریم یا الله

یاکریم یا الله،یا کریم یا الله

ماه توبه و غفران

ماه رحمت و احسان

ماه دوستی با حق

ماه دوری از شیطان

ماه دلبر دلخواه،یا کریم یا الله

یاکریم یا الله،یا کریم یا الله

تو کریم و بخشنده

من عبد سر افکنده

تو غنیِ ذاتی

من محتاج ترین بنده

رحمی به منِ گمراه،یا کریم یا الله

یاکریم یا الله،یا کریم یا الله

بر خلق مجیری تو

آگه از ضمیری تو

توبه ها شکستم من

بس که دستگیری تو

بار گنهم همراه،یا کریم یا الله

یاکریم یا الله،یا کریم یا الله

از تو کرم و بخشش

از من عذر و هم خواهش

بی ولایت حیدر،طاعات چه بی ارزش

دل در گروه آن شاه،یا کریم یا الله

یاکریم یا الله،یا کریم یا الله

کی بر دل و جان ما از جام علی بخشند

ای کاش شبی ما را با نام علی بخشند

دلدار دل جانکاه،یا علی ولی الله

یا علی ولی الله،یا علی ولی الله