امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

وقتی که دل شکسته مناجات می کنم- حاج محمد رضا طاهری

وقتی که دل شکسته مناجات می کنم- حاج محمد رضا طاهری

وقتی که دل شکسته مناجات می کنم

حس میکنم که با تو ملاقات می کنم

از اینکه همنشین شب گریه ی تواَم

بر عالمی همیشه مباهات می کنم

هر شب به پای شمع تو تا اوج عاشقی

پروانه وار سیر مقامات می کنم

وقتی دلم برای شما تنگ می شود

می آیم و به روضه تماشات می کنم

حالا برای آنکه نگاهی به من کنی

همراه ابر گریه مناجات می کنم

یابن الحسن،یابن الحسن